Title:

Tong dai- Đầu ghi hình- Tai nghe điện thoai- Máy bộ đàm

Description:
Tong dai dien thoai, Tai nghe điện thoại, Đầu ghi hình. Cung cấp & lắp đặt tổng đài điện thoại, giải pháp ghi âm điện thoại và quản lý doanh bạ khách hàng.
Tags:
tổng, đài, thoại, điện, và, máy, hàng, tai, ghi, bộ, âm, nghe, đàm, cấp, đặt, hình, đầu, khách, lắp, dien
Updated:
29 Jul 2011